Homewie zijn wijWie zijn wijFysiofitContact

Fysio

Wat doet een fysiotherapeut?

Fysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen en/of verminderen van klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat.

Bij de fysiotherapeutische behandeling staat centraal dat de patiënt zelf actief meewerkt aan het herstel.

In het algemeen is het zo dat u fysiotherapie krijgt voorgeschreven door uw huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u een consult aanvragen.

Een behandeling van de fysiotherapeut duurt ongeveer 20-30 minuten. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.

In samenspraak met u als patiënt wordt vervolgens een plan voor behandeling opgesteld.

Indien er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

Hoe vaak wordt u behandeld?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst hiervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan de preventie zodat herhaling van de klachten voorkomen kan worden

home | wie zijn wij | fysiotherapie | fysiofit | klachten regelement | contact